Aksjekurser

Vurderer du å kjøpe aksjer, men har aldri gjort det før? Eller er du kanskje bare nysgjerrig på temaet uten en spesifikk agenda? Uansett hvilken boks du haker av, så kan du være glad for at du har snublet over denne artikkelen, fordi her skal vi se nærmere på aksjekurser. For å være litt mer spesifikk- hvilke faktorer som påvirker aksjekursen. Men for at det skal gi noen mening må vi også innom temaet «aksjer» generelt, så her vil du finne svar på en rekke spørsmål som «hva er aksjer?» og «hvorfor investerer folk i aksjer?»

Aksjer er kort og godt et verdipapir som er et ettertraktet investeringsobjekt, fordi det er mulig å tjene penger. Noen sparer i penger, mens andre investerer løpende. Trenger du penger, er et annet alternativ beste forbrukslån, hvor ventetiden er noen hakk mindre, siden aksjer har en verdiutvikling over tid – gjerne lang tid.

Hva er aksjer?

Aksjer er et begrep som brukes om eiendeler i et børsnotert selskap (et aksjeselskap eller et et allmennaksjeselskap). Det er med andre ord en type verdipapirer. Om du vil kjøpe aksjer, eller allerede eier aksjer som du ønsker å selge, så kan du gjøre dette på en børs eller en handelsplattform.

La oss bruke aksjeselskap som et eksempel. Ved oppstart av et aksjeselskap blir et bestemt antall aksjer utstedt, og verdien på disse aksjene er helt like i verdi. Verdien på disse aksjene kan fortelle oss noe om selskapets markedsverdi. Det finnes mange eksempler på selskaper hvor man har muligheten til å kjøpe aksjer – Equinor og Telenor er to av dem!

Forskjellige typer aksjer

Aksjer er et veldig stort tema. Det består av mange kriker og kroker som til sammen kunne blitt en hel bok (eller til og med flere bøker).

Her vil vi imidlertid gjøre et realt forsøk å holde oss i kortfattethet. Derfor sier vi bare følgende: Det finnes mange forskjellige typer aksjer.  Her er en liten oversikt over de forskjellige aksjetypene som finnes:

 • Ordinære aksjer.
 • Preferanseaksjer.
 • A-aksjer.
 • B-aksjer.
 • Large-cap aksjer.
 • Mid-cap aksjer.
 • Small-cap aksjer.
 • Value-aksjer.
 • Utbytteaksjer.
 • IPO aksjer.
 • Sykliske og defensive aksjer.
 • Blue Chip aksjer.
 • Penny aksjer.
 • ESG aksjer.
 • Norske aksjer.
 • Grønne aksjer.

Hvorfor investerer folk i aksjer?

Hvorfor investerer folk i aksjer? Dette er sikkert et spørsmål du har stilt deg selv fra tid til annen, og nå skal du omsider få svar på det. Det er flere grunner til at folk investerer i aksjer, men hva er egentlig hovedgrunnen til å investere i aksjer? Den kan deles opp i to deler:

 • Man investerer i aksjer fordi man ønsker å tjene penger.
 • Investering i aksjer blir sett på som en svært lønnsom måte å spare penger.

Men det er som sagt flere grunner til at folk investerer i aksjer. Disse grunnene er følgende:

 • En aksjepost gir aksjonæren en viss innflytelse over selskapet vedkommende eier aksjer i
 • Det er en investering som ikke krever så mye egenkapital, i hvert fall ikke på samme måte som investering i bolig hvor man er nødt til å stille med minst 15 % egenkapital
 • Investering i aksjer muliggjør diversifisering, noe som vil si at du investerer i forskjellige typer aksjer, og på den måten minimerer risikoen din for å tape penger på investeringen

Hva påvirker aksjekursen?

Aksjekurs er et begrep som brukes om selskapets forventede verdi på et senere tidspunkt. Selskapets forventede verdi fordeles på antall utstedte aksjer.

Men hva er det som påvirker aksjekursen? Aksjekursen påvirkes av forskjellige faktorer, men en av de viktigste faktorene er hvor mye folk er villige til å betale for den aktuelle aksjen.

I tillegg til hvor mye folk er villige til å betale, er det en rekke andre faktorer som påvirker aksjekursen:

 • Tilbud og etterspørsel – Er det stor interesse rundt et lite antall aksjer, så vil prisen øke (mange kjøpere, få aksjer til salgs). Er det liten interesse rundt et stort antall aksjer, så vil prisen falle (få kjøpere, mange aksjer til salgs).

Når vi forklarer det på en veldig forenklet måte, ville vi holdt oss der. Men markedet er ikke sort/hvitt. Det er ikke slik at man er interessert i en spesifikk aksje bare for å være det, og det presser prisen opp. Også her er det en rekke faktorer som har en påvirkende effekt:

 • Selskapets prestasjoner – Et solid selskap (mulig å se gjennom for eksempel god likviditet og høye inntekter) anses gjerne for å være en god investering enn selskaper som viser tegn til å være det motsatte. Vanskelig å se for seg at det skal bli bedre i fremtiden. Et eksempel kan være SAS-aksjen, hvor en mulig pilotstreik påvirket aksjekursen særdeles negativt, men etter ny avtale for SAS piloter kunne streiken unngås gikk kursen opp igjen.
 • Selskapets forventede prestasjoner – Dette er en svært viktig faktor i forbindelse med aksjekursen. Hva forventer man at det aktuelle selskapet kommer til å prestere i forhold til sine konkurrenter i årene som kommer? Her er blant annet begreper som inntjeningsevne og produksjon viktige begreper.
 • Bransje og region – Dette er en annen viktig faktor i og med at det er noen utvalgte sektorer man generelt har større tro på enn andre. Det finnes flere eksempler på bransjer som man ofte tror kommer til å gjøre det bedre i årene som kommer, for eksempel selskaper med fokus på bærekraft. Aksjer i slike selskaper kalles gjerne grønne aksjer, noe som de siste årene har blitt svært populært fordi folk har stor tro på at fornybare energikilder kommer til å spille en viktig rolle i samfunnet de neste tiårene. Hvis man ikke tror at en bransje man tror ikke kommer til å gjøre det bra, vil også dette påvirke aksjekursen.
 • Mikroøkonomiske og politiske forhold – Makroøkonomiske og politiske forhold har igjen og igjen vist seg å være en viktig faktor i forbindelse med aksjekurser. Det er ingen tvil om at ting som skjer i verden påvirker både folks lyst og mulighet til å investere i aksjer. Koronapandemien er et godt eksempel her, da det var en situasjon som satt mange i økonomisk uføre og førte til en usikker hverdag for mange.

Slik investerer du i aksjer

Vil du investere i aksjer? Da er det bare å gjøre det! Noen er kanskje smånervøs for at det skal være vanskelig, men da kan vi fortelle deg at det ikke er det. Alt i alt så er det faktisk ganske enkelt!

Du kan investere i aksjer ved hjelp av 4 enkle steg:

 • Finn en handelsplattform som du kan bruke til å kjøpe aksjer.
 • Opprett deg en konto og verifiser den.
 • Bestem hvilke aksjer du vil investere i.
 • Kjøp aksjer.