En kredittvurering er avgjørende for lånet ditt

Når du skal søke om et lån, er det flere forhold som vil avgjøre om du vil få søknaden godkjent.

Kredittverdigheten din er ofte en avgjørende faktor for om du får låne penger, og er en relativt rask prosess hvis du bruker BankID. Faktisk er det ikke mulig å få kredittkort uten kredittsjekk. De tradisjonelle bankene bruker forholdsvis lang tid på å avgjøre om du er kredittverdig, ved å møysommelig gå gjennom de informasjonene du sender inn med lånesøknaden og din økonomiske situasjon. Søker du et usikret lån online, er denne prosessen relativt rask i forhold.

Kredittselskapene tar som regel i bruk et kredittvurderingsselskap, som Experian, for å vurdere din kredittverdighet. Disse selskapene vil finne offentlig tilgjengelige opplysninger om deg, som ligningsopplysninger, betalingsanmerkninger registrert og om du er registrert med andre relevante opplysninger. Fortvil ikke – føler du selv at du kan betjene et lån uten problemer, kan du kontakte kredittselskapet som er aktuelt direkte. Da vil en saksbehandler hjelpe deg på vei.

Hva er kredittverdighet?

Din kredittverdighet avgjør hvor mye du kan låne og hvor stor risiko det er for kredittyter å låne penger til deg men også flere andre aspekter ved livet. Skal du eksempevis få forsikring hos Aasen sparebank så må du gjennom en kredittsjekk. Hvor kredittverdig du er blir avgjort av flere forskjellige parametere som alder, uoppgjort gjeld, inntekt og andre opplysninger, som gjelder på et statistisk grunnlag. Har du en dårlig kredittverdighet, er det ikke alle kredittselskaper som vil låne penger til deg. Dette gjelder spesielt hvis du er yngre eller ikke har noen eiendeler som fast eiendom. Hva som er praksis varierer veldig hos det enkelt kredittselskap, men du bør ha en fast inntekt i en eller annen form, hvis du skal ha en god mulighet for å få godkjent en lånesøknad.

Hva er en kredittvurdering?

Hvis vi skal se helt overordnet på hva det betyr for et kredittselskap å låne penger til deg, så handler det i siste ende om tillitt. Er du ikke en eksisterende kunde eller har lånt penger ved det samme kredittselskapet før, er de nødt til å vurdere risikoen ved å låne penger til deg. Har du søkt om lån, vil du få et gjenpartsbrev i posten, hvor det blir opplyst at det er foretatt en kredittvurdering av deg. I denne kredittvurderingen er det opplyst en såkalt score, som sier hvor stor sannsynlighet det er for at du blir en god eller dårlig betaler.

Mange mennesker kan plutselig finne seg selv i en situasjon der de mangler penger til uforutsette utgifter. Det er en kjedelig situasjon, men en ting som kan sjelden unngås fordi du aldri kan forutsi hva som vil skje i fremtiden. Det kan være at den gamle vaskemaskinen er ødelagt, eller flatskjermen plutselig ikke fungerer lenger. Det er irriterende når det skjer -spesielt når det er ting du ikke kan leve uten i hverdagen. Svært få mennesker kan klare seg uten en vaskemaskin eller fjernsyn. Heldigvis finnes det løsninger som kan hjelpe deg og din økonomi på vei så.

Hvorfor er jeg kredittverdig?

Har du en sunn økonomi vil du i de fleste tilfeller få en høy score hos kredittopplysningsselskapene. Fellesnevneren, er som regel at du har hatt en stabil inntekt de siste årene, med en nogenlunde stabil gjeldsgrad, og at du ikke er registrert som en dårlig betaler. Andre faktirer som spiller inn er statistiske data som alder, kjønn osv. Det er jo ingen som med garanti kan si at du vil betale regningene dine, men har du en sunn økonomi er sannsynligheten for at du fortsetter å ha det, god. Skulle du falle dårlig ut på en kredittsjekk, er det fremdeles hpå. Du skal bare få orden på økonomien din igjen.

Gjør en dårlig situasjon god

Alle kredittselskaper vil ta en kredittvurdering av deg. Dette betyr at både du og kredittselskapet har en ekstra form for trygghetsventil. Du får ikke innvilget et lån hvis du mest sannsynlig ikke klarer å betjene det og kredittselskapet slipper å tape penger på dårlige betalere. Skulle du falle utenom og lånesøknaden din ikke blir innvilget, er det fornuftig å ta et steg tilbake og gjennomgå økonomien din en gang til. Få en bedring på sitasjonen din, slik at du får en sunn økonomi på lang sikt. Har du betalingsanmerkning vil du ikke få innvilget et forbrukslån. Da skal du kunne stille noe i sikkerhet, og det er ikke mange aktører på markedet som vil gi deg lån med betalingsanmerkning selv om du stiller sikkerhet. Rydd opp i økonomien din før du tar opp nye lån.

En kredittvurdering gjør at du ikke behøver å bekymre deg for at kredittselskapet vil låne deg penger, hvis ikke økonomien din tåler det.