Budsjett – Veldig viktig for privatøkonomien

Hvis man føler at pengene blir brukt opp litt raskere enn man hadde forventet kan et budsjett være løsningen. Mange vil påstå at det er helt nødvendig å ha et budsjett for å ha kontroll over privatøkonomien, og selv om det kanskje ikke er helt nødvendig for alle pleier de fleste å få godt utbytte av å bruke litt tid på å lage et personlig budsjett til seg selv eller familien.

I all hovedsak er ikke budsjett noe magisk, og det er kun et ark hvor det står hvor mye penger man får inn på konto hver måned, og hvor mye penger man har tenkt å bruke på ulike ting i den samme måneden. På denne måten får man et mer bevisst forhold til hva man bruker penger på, og dette gir en enkel mulighet for å finne utgifter hvor man kan spare penger.

Budsjett er i prinsippet ment for å gi en oversikt over hvor mye penger man kommer til å bruke på hva i den kommende måneden, mens et regnskap forteller hvor mye penger man faktisk brukte den måneden. For å lage et godt budsjett trenger man selvsagt enten et komplett regnskap eller god gjetting, og de fleste kommer langt ved å sjekke nettbanken for å finne ut hva de bruker penger på.

Når budsjettet lages kan man sette seg mål for hvor mye penger man skal bruke på de ulike postene, og i slutten av måneden kan man sette opp et regnskap for å se hvordan det faktisk gikk. Ofte får man seg noen overraskelser de første månedene når man ser at visse ting er mye dyrere enn man tror!

Med et godt budsjett er det enkelt å få kontroll over utgiftene sine, og det blir fort veldig viktig for privatøkonomien. En av de beste sidene ved at budsjett er at man enkelt finner ut hvilke ting man bruker unødvendig mye penger på, og småutgifter som kaffe og litt godt på en kafé blir plutselig ikke så billig lenger når man ser hvor mye man bruker på det til sammen en hel måned.

Slik lager du et budsjett

Første steget til å laget et budsjett er å enten finne frem et fysisk ark, eller åpne Excel på datamaskinen. Sistnevnte er veldig kjekt, for da kan man gå inn neste måned for å endre det eller sammenligne det med regnskapet.

Det første man fører inn er inntekter, så vet man hvor mye man har å rutte med. Deretter følger faste utgifter som er omtrent like hver måned, som boligutgifter, utgifter til eventuelle lån, Netflix-abonnent osv., mobil, forsikring, internett, transport og mat. Når alle de faste utgiftene er på plass kan man gå over til de mer flytende, som underholdning, shopping, reiser, mat på kafé eller restaurant, penger brukt på utesteder osv. Når alt dette er fylt inn med beløpene du ønsker å bruke på hver post er du i prinsippet ferdig med budsjettet, og så er det klart til å brukes. For de fleste er den største utfordringen å faktisk holde seg til det, og unngå å overstige den planlagte summen i hver post.

Eller du kan bruke denne appeen!

Bruk budsjettet til å spare penger

Et budsjett er et kraftig verktøy for å spare penger, for ved å ta inntekter minus summen av alle utgiftspostene ser man hvor mye penger man kan spare hver måned hvis man faktisk klarer å følge budsjettet. Dersom man i tillegg er flink til å føre regnskap og sammenligne dette med budsjettet har man alltid kontroll over hvilke poster man brukte for mye penger på, og når man først vet hvor man trenger å kutte utgiftene er det selvfølgelig lettere enn om man ikke har kontroll over hvor pengene egentlig blir av.