Kitron – en utbytteaksje med solid kundegrunnlag

Kitron er et norsk selskap som ble etablert allerede i 1962, som i dag regnes som Skandinavias ledende EMS (EMS står for Electronics Manufacturing Services).

Til tross for at selskapet allerede er Skandinavias ledende EMS, så har selskapet vært igjennom en enorm vekst de siste årene. På litt over et år har aksjene i Kitron steget med godt over 100 prosent!

I denne artikkelen skal vi bli litt bedre kjent med Skandinavias ledende EMS. Hva er Kitron, hva ligger aksjeprisen på i skrivende stund og vil det være en god investering å investere i Kitron nå? Vi vil også gi deg noen gode tips som vil komme godt med om du bestemmer deg for å gjøre det.

Hva er Kitron?

Så hva er Kitron? Kitron er Skandinavias ledende Electronics Manufacturing Services (EMS). Det betyr at dette er et selskap som driver med produksjon og distribusjon av elektroniske produkter til forskjellige bedrifter.

Kitron ble etablert allerede i 1962, så det er et eldre selskap. I begynnelsen gikk de heller ikke under navnet Kitron – da var de en del av selskapene Statronic og Electric Bureau. Men på 1980-tallet bestemte de seg for å bytte navn, og det nye navnet var Kitron.

Som nevnt innledningsvis er Kitron et norsk selskap, og deres hovedkontor ligger i Asker – rett utenfor landets hovedstad som er Oslo. Kitron opererer imidlertid på internasjonalt plan. Dette er en bedrift med en rekke kjerneområder:

  • Elektrifisering
  • Forsvar
  • Industri
  • Luftfart
  • Medisinsk utstyr
  • Tilkobling

Kitron er et relativt stort selskap, da selskapet består av totalt 1800 ansatte. Selskapets totale markedsverdi er på mer enn 4 milliarder kroner.

Kitrons historie

Kitron ble børsnotert på Oslo Børs i 1997, noe som sporenstreks førte til at de fikk en stødigere markedsposisjon i verden.

I tiden etter at Kitron ble børsnotert på Oslo Børs så har selskapet inngått en rekke samarbeidsavtaler som har vært gode for selskapet. For eksempel ble Kitron fusjonert med API Technologies i 2020, og det er ikke utenkelig at dette var et sjakktrekk for selskapet. Kitron har de siste årene også inngått samarbeid med en rekke andre store aktører:

  • Ericsson
  • Kongsberg Gruppen
  • Saab

Kitrons historie forteller mer eller mindre om et selskap som har opplevd en jevn økning de siste årene. For 6 år siden kostet en Kitron aksje rundt 4 kroner, men i dag vil du være nødt til å betale 22 kroner. Det siste året har også vært preget av økning (opptil 100 %), og det ser ikke ut som den kommer til å stagnere med det første.

Ifølge konsernsjef Peter Nilsson har Kitron en klar plan for de neste årene. Innen 2025 tar de sikte på å ha en omsetning på fem milliarder kroner, noe som betyr at i årene frem til 2025 er Kitron nødt til å oppleve en årlig vekst på nærmere 9 prosent. Det blir i hvert fall spennende å følge med på utviklingen!

Kitron aksjer

Har du lest om Kitron og kunne tenke deg å investere i selskapet? Det kan du gjøre ved å kjøpe Kitron aksjer!

Som selskap har Kitron som nevnt stått overfor en stor økning de siste årene. Dette har også hatt sitt å si når det gjelder aksjekursen. Kitron aksjer er, som de fleste andre aksjene, volatile, noe som betyr at prisen svinger i stor stil. Den siste tiden har aksjekursen imidlertid holdt seg relativt stabil.

Som aksjonær i Kitron vil du få utbetalt utbytte. Det er blant annet på dette elementet at man ser at kusen stiger jevnt og trutt. I 2017 fikk aksjonærene utbetalt i utbytte 0,25 kroner per aksje og i 2020 var det 0,50 kroner før det sank litt igjen i fjor (2021) og aksjonærene fikk utbetalt 0,35 kroner per aksje i utbytte.

Men for dem som ikke er aksjonær i Kitron, men ønsker å bli det, så vil det koste rundt 20 kroner per aksje. I skrivende stund er det i hvert fall det prisen ligger på!

Er Kitron aksjer en god investering?

Nå har vi kommet til det alle lurer på: Er Kitron aksjer en god investering?

Her er det viktig å huske på at det er en rekke faktorer som spiller inn. Kitron har som nevnt stått ovenfor en god vekst de siste årene, og aksjekursen har holdt seg på et relativt stabilt nivå. Dette har bidratt til Kitron har blitt et svært interessant investeringsobjekt for mange.

I tillegg til økt omsetning de siste årene, så får man som aksjonær utbetalt utbytte per aksje man eier hvert eneste år. Det betyr at man får igjen litt med jevne mellomrom – i stedet for at avkastningen lar vente på seg til man eventuelt bestemmer seg for å selge aksjene sine videre.

Så var det altså spørsmålet: Er Kitron aksjer en god investering? Med bakgrunn i punktene vi har nevnt ovenfor, så vil vi ikke ha noen innvendinger mot de som kommer til oss og sier at de vurderer å investere i Kitron aksjer. For det kan faktisk være en veldig god investering!

Slik investerer du i Kitron aksjer

Er du interessert i å investere i Kitron aksjer? Da bør du fortsette å lese, for nå vil vi komme med noen tips som uten tvil vil komme godt med i en eventuell investeringsprosess.

Først og fremst er du nødt til å finne en handelsplattform hvor Kitron aksjer er en del av aktørens utvalg. Det er fort gjort å gå for «det første og det beste» man finner, men her anbefaler vi at du har litt is i magen og bruker god tid, for i beste fall kan du spare både tid og penger på dette.

Etter at du har funnet en god handelsplattform oppretter du en brukerkonto. Her kan det være en god idé å verifisere kontoen sin med en gang, så er alt klart til å investere når du er klar for det.

Før du kan investere er du nødt til å gjøre et innskudd til kontoen din. Her er det viktig å være realistisk – ikke sett inn (eller invester) mer enn du faktisk har råd til. Det er et veldig godt råd å ta med seg på veien!

Andre spennende norske aksjer å følge med på: 

LINK Mobility – Ledende på mobilkommunikasjon

Adevinta – Stor på rubrikkannonser

Everfuel – Sats på fornybar energi