SASNO – aksjer i SAS AB

Hvis det er særlig én aksje som virkelig har vært i vinden om dagen, så er det SASNO. SASNO er aksjer i SAS AB.

SAS-pilotene har vært i konflikt med SAS-ledelsen i en lengre periode. I flere måneder har de sittet ved forhandlingsbordet og prøvd å komme til enighet om blant annet lønn og pilotene arbeidsvilkår, men tidligere denne måneden oppstod det brudd i forhandlingene. Det hele endte med at SAS-pilotene gikk ut i streik.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på SASNO.

Hva er SASNO?

Synes du at SASNO er et litt forvirrende uttrykk? Det er du ikke alene om. Det er ikke slik at uttrykket SASNO gjør det veldig klart hva det egentlig dreier seg om.

Etter litt undersøkelser har vi imidlertid funnet ut at SASNO er aksjer i SAS. Ja, helt riktig, flyselskapet SAS. SASNO er aksjer i flyselskapet SAS, som man har kunnet lese om i nyhetene hver eneste dag i juli på grunn av konflikten mellom SAS-pilotene og SAS-ledelsen.

Den siste tiden har vært preget av mye usikkerhet for SAS, og det har uten tvil påvirket kursen for selskapets aksjer. Aksjer er naturligvis volatile, og det kan vi også se av grafen. Kursen har holdt seg stabil på et litt ustabilt nivå.

Hvis du skulle investert i SASNO akkurat nå, så ville du måtte betale 0,6664 NOK per aksje. Det er etter at kursen har sunket litt (-7,44 %) i løpet av dagen.

Dette er SAS

SAS er et selskap som folk flest er godt kjent med. SAS er en forkortelse for Scandinavian Airlines, og det er et flyselskap.

Som navnet tilsier, så er det et skandinavisk flyselskap som opererer i hele Skandinavia. Skandinavia består av landene Norge, Sverige og Danmark.

SAS ble grunnlagt i 1946 av Det Norske Luftfartselskap, Det Danske Luftfartselskab og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, og har siden det holdt det gående. Moderorganisasjonen til SAS er SAS Group. SAS har et datterselskap som har fått navnet Scandinavian Airlines Connect.

Hos SAS kan folk flest kjøpe billige flybilletter, altså billetter til flyreiser. Men selv om SAS er et flyselskap, så er det ikke det eneste de driver med. I tillegg til flyreiser og flybilletter, så kan forbrukerne også bestille hotell gjennom dem. Det betyr at SAS kan ordne alt du trenger til ferien din. Eller bare en av delene – hvis du heller vil det.

SAS-konflikten

Det er hovedsakelig en ting som har preget SAS sin tilstedeværelse i markedet den siste tiden, og det er den mye omtalte SAS-konflikten. SAS-konflikten er en konflikt som har funnet sted mellom SAS-pilotene og SAS-ledelsen.

SAS-pilotene og SAS-ledelsen har sittet ved forhandlingsbordet siden november i fjor. De har prøvd å komme til enighet om en ny avtale, men det har ikke vært så enkelt. Her er en oversikt over hovedmomentene som SAS-konflikten har handlet om:

  • Under pandemien var det mange piloter som ble permittert og etter hvert mistet jobbene sine. Det var snakk om rundt 560 piloter. Deretter opprettet SAS to nye bemanningsselskaper, SAS Link og SAS Connect, som skulle overta fly fra SAS. Pilotene trodde at de permitterte pilotene skulle få jobbene sine tilbake, men det var ikke tilfellet. SAS’ nye bemanningsselskaper skulle flys av nye piloter. Hvis de permitterte pilotene var interessert i en jobb i et av disse selskapene, så var de nødt til å søke på nytt. Det var ikke SAS-pilotene fornøyd med, og mente at SAS-ledelsen prøvde å omgå forpliktelsene sine til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen i jobb.
  • Gjennom redningsplanen SAS Forward har SAS krevd effektiviseringer for rundt 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset.

Dette har som sagt vært en konflikt som har pågått i en lengre periode. Her kan du se en liten oversikt over tidsspennet til denne konflikten:

  • SAS-pilotene og SAS-ledelsen satt seg for første gang ned ved forhandlingsbordet den 28. mars 2022, men allerede den 29. mars ble forhandlingene brutt.
  • På grunn av at forhandlingene ble brutt den 29. mars måtte partene møtes til mekling. Deltakende parter i meklingen var SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group, og meklingen fant sted i Stockholm. Meklingen begynte den 13. juni 2022.
  • Meklingen endte med brudd den 4. juli. Det førte til at totalt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik. Streiken førte etter hvert til at rundt 2 200 flygninger i Norge ble kansellert. Det var totalt 30 000 passasjerer som ble rammet av streiken. I tillegg har det blitt oppgitt at streiken kostet selskapet mellom 100 og 130 millioner kroner per dag.
  • juli ble forhandlingene gjenopptatt i Stockholm. Forhandlingene pågikk i mange timer, men det ble formidlet optimisme når det gjaldt hvor vidt de kom til å bli enige.
  • Sent på kvelden den 18. juli kom nyheten om at SAS-pilotene og SAS-ledelsen hadde kommet til en slags enighet, og at streiken dermed var over.

Er SASNO en god investering?

Så over til det alle lurer på: Er SASNO en god investering?

I seg selv er nok SASNO en god investering, men det er viktig å huske på at det er mange faktorer som spiller inn her. De første dagene etter at streiken ble avblåst, så føyk kursen for SASNO i været. Nå har det imidlertid roet seg, og kursen er igjen tilbake til å være stabil på et litt ustabilt nivå.

Det er heller ingen som vet hva fremtiden er for SAS. Selv om streiken er over for denne gang, er det fremdeles mye arbeid som gjenstår. Avtalen skal aksepteres av en rekke instanser, og det er man nødt til å få unnagjort før man eventuelt kan føle seg helt trygge på at SAS er ute av faresonen.

Les mer om andre gode aksjeinvesteringer i norske selskaper her

Slik investerer du i SASNO

Vil du investere i SASNO? Det er intet problem! Da trenger du bare å finne en handelsplattform som tilbyr SASNO.

På denne handelsplattformen må du registrere deg (eller lage en konto), verifisere nevnte konto og gjøre et innskudd til kontoen din. Innskuddet brukes siden til å investere i SASNO.

Å investere i SASNO er med andre ord en veldig enkel prosess!