Monner Crowd – derfor byttet de navn til Monio

Monner Crowd dukket for første gang opp i 2018. På dette tidspunktet var Monner Crowd en folkefinansieringsplattform.

Etter hvert ble det klart at selskapet hadde to ulike satsingsområder, og det førte til en splittelse av selskapet. I 2020 ble Monner Crowd til Monner Crowd og Monner Gründer.

Men det skulle vise seg at selskapet ikke var helt ferdig med endringene. I 2021 kom nyheten om at et av satsingsområdene skulle bytte navn. Monner Crowd skulle ikke lenger gå under navnet Monner Crowd, men Monio. Monio skulle være Monner Crowds nye navn.

I denne artikkelen skal vi gå mer i dybden på Monner Crowd eller Monio. Hva var det som forårsaket splittelsen av Monner Crowd, og hvorfor var det nødvendig med et navnebytte? Vi ønsker også å bli litt bedre kjent med Monio.

Dette er Monio

Monio (tidligere Monner Crowd) ble som nevnt innledningsvis startet opp i 2018. Det betyr at det er knappe fire år siden selskapets oppstart.

Kun ett år etter oppstart ble Monner Crowd kjøpt opp av Sparebank 1 SR-Bank ASA. Det var hovedsakelig dette oppkjøpet som førte til at splittelsen av selskapet, samt dannelsen av satsingsområdene Monner Crowd og Monner Gründer.

  • Monner Crowd: en crowdfunding-plattform
  • Monner Gründer: en gründersatsing som hjelper startupselskaper å etablere seg

Monio (tidligere Monner Crowd) var en crowdfunding-plattform. En folkefinansieringsplattform som etter hvert ble mer spisset mot eiendomslån og eiendomsfinansiering.

Monio (tidligere Monner Crowd) var Norges første folkefinansieringsaktør med konsesjon fra Finanstilsynet.

Årsaken til navnebyttet

I ett år (fra 2018 til 2019) var Monner Crowd kun en merkevare. Men etter at Sparebank 1 SR-Bank ASA kjøpte opp selskapet, så ble selskapet delt i to.

Daglig leder i Monio, Marius Dybdahl ble intervjuet i forbindelse med at selskapet byttet navn fra Monner Crowd til Monio, og han hadde følgende å si om den saken: «Etter at Monner-merkevaren ble delt i Gründer og Crowd, ble det naturlig at en av aktørene skiftet navn».

I kjølvannet av navnebyttet oppstod det mange spørsmål angående navnebyttet. Var navneskiftet et resultat av en intern konflikt som resten av verden ikke var klar over, eller var det Sparebank 1 SR-Bank ASA som hadde krevd at navnebyttet skulle finne sted? Marius Dybdahl kunne avkrefte dette.

Marisu Dybdahl beskriver det hele som «en lykkelig skilsmisse». Årsaken til at det ble Monner Crowd som byttet navn, var at Monner Gründer lå tettere opp mot den originale Monner-merkevaren. Monio ønsket å rendyrke posisjonen sin på folkefinansiering innen eiendom.

Hvorfor var navnebyttet nødvendig?

Navnebyttet var nødvendig fordi Monner Crowd ble delt i to ulike satsingsområder etter at Sparebank 1 SR-Bank ASA kjøpte opp selskapet.

Navnebyttet var rett og slett uunngåelig. De to ulike satsingsområdene måtte markeres på en eller annen måte, og den beste måten å markere det på var ved å bytte navn på en av akørene.

Det var naturlig at Monner Crowd ble selskapet som byttet navn, rett og slett fordi Monner Gründer lå tettere opp mot den originale Monner-merkevaren. Monner Crowd ønsket i tillegg å gjøre mer enn de hadde gjort ført; de ville rendyrke posisjonen sin på folkefinansiering innen eiendom.

Derfor ble det Monio

Mange har også stilt spørsmålstegn ved hvorfor det nye navnet ble akkurat Monio. Dette var også et av spørsmålene daglig leder Marius Dybdahl måtte svare på i forbindelse med navnebyttet.

Monner Crowd byttet navn til Monio, fordi teamet ønsket et navn med internasjonal appell. Arven fra Monner blir ført videre av et navn som er litt mer abstrakt enn Monner Crowd noengang var.

Navnet Monio er en kombinasjon av to ord – «mon» som henviser til money/penger og «io» om henviser til technology/teknologi. Dette er rett og slett en perfekt kombinasjon fordi Monio tross alt er et teknologiselskap som opererer innenfor finans.

Navnebyttet – en stor risiko

Monner Crowd byttet offisielt navn til Monio 1. desember 2021. Da hadde det gått tre år siden selskapet startet opp, og selskapet hadde hatt massevis av tid til å opparbeide seg en posisjon i markedet. Var ikke selskapet redd for å miste posisjonen som de hadde jobbet så hardt for å opparbeide seg?

Det sier mer eller mindre seg selv at ethvert selskap som bestemmer seg for å bytte navn tar en stor risiko ved å gjøre nettopp dette. Det er jo ingen som vet hva navnebyttet vil føre til. I verste fall kan det jo føre til at selskapet mister kjennskapen som de har bygget opp før navnebyttet fant sted.

Ifølge Marius Dybdal, daglig leder i Monio, så var selskapet fullstendig klar over denne risikoen. Denne risikoen kommer man ikke unna når man bytter navn, men til tross for at man aldri vet hva som skjer på den andre siden, så var navnebyttet helt nødvendig. Risikoen er uansett størst på kort sikt.

Derfor er det viktig at man er i stand til å se lenger frem enn bare noen uker eller måneder. Et navnebytte kommer jo ikke av et spontant innfall ett av medarbeiderne fikk ved midnatt kvelden før navnebyttet trådte i kraft. En slik prosess har pågått i lang tid, og man har jo tenkt over det lenge og vel før man bestemte seg for at man faktisk skulle gjøre det.

Kostnadene navnebyttet førte med seg

Kanskje er det noen som eier en bedrift og har lyst til å bytte navn, men så ender de opp med å slå fra seg tanken fordi de tror at det kommer til å bli altfor dyrt. Men hvilke kostnader fører egentlig et navnebytte med seg?

Det koster naturligvis litt å bytte navn, men ikke fullt så mye som mange tror. De største kostnadene er knyttet til utviklingen av nytt design og lignende.

Ifølge Marius Dybdahl ønsker imidlertid ikke Monio å gå ut med hva var nødt til å betale i forbindelse med navnebyttet fra Monner Crowd til Monio.

Dette betydde navnebyttet for kundene

Monios kunder lurte naturligvis på hva navnebyttet ville si for dem. Vil de merke endringene på noen måter, og vil de få noe nytt å forholde seg til? Ifølge Marius Dybdahl har ikke Monios kunder noe å bekymre seg for, ettersom den eneste forskjellen vil være nytt navn og ny logo.