Regler for annonsering av lån i Norge: En guide

Regler for annonsering av lån i Norge

Annonsering av lån er strengt regulert i Norge, med klare regler og retningslinjer utformet for å beskytte forbrukere mot urimelige lånevilkår og for å sikre at informasjonen som presenteres er klar, korrekt og ikke villedende. Disse reglene er særlig viktige i en tid der tilgang til kreditt kan virke både enkel og tiltalende. I denne …

Les mer