Ultimovacs – kjøp aksjer i vaksineutvikling

Ultimovacs er et selskap mange har fått øynene opp for i kjølvannet av pandemien. For øyeblikket jobber de med utvikling av en vaksine som skal kunne brukes i behandling mot kreft. La oss bli litt bedre kjent med Ultimovacs!

Hva er Ultimovacs?

Ultimovacs er et norsk, farmasøytisk selskap som jobber med utvikling av immunterapier mot kreft. Dette selskapet ble etablert i 2011, og de har vært notert på Oslo Børs siden 2019. Ultimovacs største aksjonær er Bjørn Rune Gjelsten.

En entusiastisk gjeng var med på børsnoteringen av Ultimovacs ASA:

Selskapet har i skrivende stund kontorer to forskjellige steder. Hovedkontoret ligger i Oslo, men de har også et kontor i Uppsala. Oslo ligger i Norge, og Uppsala ligger i Sverige, så dette er et selskap som driver virksomhet på tvers av landegrensene.

Ultimovacs har utviklet en vaksine som har fått navnet UV1. Dette er deres hovedprodukt. Det er en peptidbasert vaksine. Vaksineringen går ut på en spesifikk T-cellerespons induseres mot et universelt kreftantigen.

I tillegg til en vaksine har Ultimovacs også utviklet en egen teknologi som lar dem gjennomføre preklinisk forskning av immunterapier. Dette er et arbeid som finner sted hovedsakelig på Oslo Universitetssykehus, som naturligvis ligger i Oslo.

En presentasjon av Ultimovas (opptak fra 2022 Investival Showcase i London).

Ultimovacs aksjer

Ultimovacs behandler i dag et bredt spekter av krefter med gode resultater å vise til. Med utgangspunkt i dette håper de å bli «beste biotech aksje».

Ultimovacs håper at deres arbeid med den immunstimulerende vaksinen skal bidra til at deres aksjer blir «beste biotech aksje». Med den immunstimulerende vaksinen ønsker de å utnytte den høye prevalensen av human telomerase.

Ultimovacs aksjer er en svært volatil aksje. Det betyr at prisen på disse aksjene stiger og synker rett som det er. I skrivende stund er stykkprisen for en Ultimovacs aksje er 68,90 kroner, og selskapet har en markedsverdi på ca. 2 milliarder kroner.

Oppsving i aksjekurs

I likhet med de fleste aksjer på markedet, er Ultimovacs aksjer svært volatile. I praksis betyr det at prisen kan både øke og synke rett som det er. Det er mulig å lære mer om dette ved å finne ut hvilke faktorer som spiller en rolle i forbindelse med aksjekursen og studere utviklingen på disse. Tilbud og etterspørsel er ofte en viktig faktor her.

I begynnelsen av 2020 lå aksjeprisen for Ultimovacs aksjer på ca 70 kroner per aksje. Men så slo koronaviruset innover landet som en bølge, og det førte til at aksjeprisen sank med mer enn 100 prosent.

Det skulle imidlertid ikke ta så lang tid før aksjeprisen gjorde et hopp på nytt. Noen måneder senere steg prisen igjen med mer enn 50 prosent. I slutten av 2020 nådde Ultimovacs aksjene et prisnivå som de aldri før hadde vært på. Stykkprisen per aksje var på hele 87 kroner. Bakgrunnen for dette var en kombinasjon av følgende:

  • Ultimovacs mottok i dette tidsrommet veldig gode nyheter angående kreftvaksinen sin.
  • Pandemien førte til en stor pågang rundt andre biotech aksjer, som Pfizer, Moderna og Vaccibody.

I skrivende stund er Ultimovacs aksjekursen inne i en roligere periode. Det har ikke vært noen store hopp eller fall på en god stund. Men hovedaksjonæren, Bjørn Rune Gjelsten, lar seg ikke vippe av pinnen på grunn av det. Ifølge han er Ultimovacs på vei i riktig retning – sakte, men sikkert.

Ultimovacs kan vise til flere suksesshistorier:

Ultimovacs aksjenes fremtid

Det er nok mange som er nysgjerrige på hva fremtiden bringer i forbindelse med Ultimovacs aksjer. Vi er også det. Men det er imidlertid bare en måte å finne det ut på, og det er å observere selve utviklingen. Det kan også være en god idé å observere utviklingen i markedet generelt, da dette også kan si noe om Ultimovacs aksjenes fremtid.

Som sagt ser det ikke ut som at Ultimovacs hovedaksjonær, Bjørn Rune Gjelsten, har noen store bekymringer angående Ultimovacs fremtid. Ultimovacs aksjekurs er kanskje ikke på sitt høyeste nivå akkurat nå, men hovedaksjonæren mener at dette er helt normalt for et selskap som fremdeles er i vekst. Ifølge han ser altså fremtiden ganske lys ut.

Ultimovacs hovedaksjon, Bjørn Rune Gjelsten, beskriver Ultimovacs arbeid på følgende måte: «Det er et prosjekt hvor det fort kan ta 3-4 år før man får se et endelig resultat».

Hvis det imidlertid vise seg at Ultimovacs vaksine kan brukes som behandlingsmetode for kreft, så er det svært sannsynlig at Ultimovacs går en lys fremtid i møte og at aksjekursen vil stige ganske mye. Men frem til det vil nok Ultimovacs aksjekurs fortsatt kunne beskrives som svært volatil.

Ultimovas som investering
Det er alltid vanskelig å spå fremtiden til en aksje, men med et godt kunnskapsnivå kan du redusere risikoen. Les deg opp på Biotech og markedet generelt for å være best mulig informert.

Er Ultimovacs aksjer en god investering?

Hvor vidt Ultimovacs aksjer er en god investering eller ikke, vil vi kunne si litt mer om når vi får se resultatet av arbeidet som Ultimovacs jobber med akkurat nå.

Hvis Ultimovacs lykkes med kreftvaksinen sin og den faktisk viser seg å være en effektiv behandlingsmetode, så vil det uten tvil være en god investering. Da vil det også som nevnt være stor sannsynlighet for at prisen på Ultimovacs aksjene øker i veldig stor grad.

I skrivende stund kan vi imidlertid si at Ultimovacs aksjer er en god investering – men på relativt kort sikt. Hvis du ønsker å oppnå kortsiktige gevinster, så vil Ultimovacs aksjer være et godt valg på grunn av sin volatilitet. Men for å finne ut hvor vidt Ultimovacs aksjer vil være en god investering i fremtiden – da må vi rett og slett bare vente å se.

Slik kjøper man Ultimovacs aksjer

Synes du at biotech aksjer er en interessant aksjetype (sjekk også ArticZymes) samtidig som du synes at Ultimovacs skiller seg ut med sitt arbeid i forbindelse med kreftforskning? Da kan det hende at du ønsker å kjøpe Ultimovacs aksjer.

Som sagt vil Ultimovacs aksjer være en god investering på kort sikt, men det kan også hende at det vil hende opp som en god investering på lang sikt også. Sistnevnte er vi imidlertid nødt til å observere litt og se hvordan det utvikler seg.

Men å kjøpe Ultimovacs aksjer er veldig enkelt. Det eneste du trenger, er tilgang til en handelsplattform hvor du kan gjennomføre et slikt kjøp. Da må du opprette deg en konto, verifisere kontoen og gjøre et innskudd til kontoen din. Dette er svært enkle prosesser, som ikke kommer til å ta mer enn noen få minutter.

Etter at du har gjort dette, er alt klart til å investere i Ultimovacs aksjer!