Så mye koster billånet deg – Bil er dyrt!

Når man skal kjøpe seg en bil kan det friste med et billån, og de fleste banker tilbyr billån til personer med en stabil inntekt og økonomi. Denne typen lån er et sikret lån, og låneaktøren tar pant i bilen du kjøper. Det vil i prinsippet si at det er enkelt for banken å tvangsselge bilen din for å dekke lånet dersom du ikke klarer å betale det selv.

Selv om tvangssalg høres veldig stress ut, er et sikret billån stort sett en mye bedre løsning enn et usikret lån for de fleste. Fordelen med slike lån er nemlig at man får mye lavere rente, da låneaktøren alltid har en mulighet til å kreve inn pengene man skylder dem enkelt.

Til tross for at billån er billigere enn lån uten sikkerhet er det fortsatt dyrt. Et vanlig billån med egenkapital på rundt 20 % vil som regel gi en effektiv rente på mellom 6 og 7 % årlig. Som oftest er det snakk om 5 års tilbakebetalingstid på slike lån, selv om det selvsagt kan være kortere på mindre billån. Over 5 år med 7 % effektiv rente kommer man til å betale en del for billånet, som du kan se i eksempelet nedenfor.

Priseksempel på hvor mye billånet koster deg

En fin måte å visualisere hvor dyrt et billån er på, er ved å ta et priseksempel. I dette eksempelet har vi tatt et fiktivt lån for en bil som koster 400 000 kr. I eksempelet har søkeren 20 % egenandel, så man låner i realiteten kun 320 000 kr til bilen, og har 80 000 kr selv. Den effektive renten i priseksempelet er på 7 % over 5 år (60 måneder / avdrag), noe som er en nokså god effektiv rente for billån, men likevel en realistisk rente for et billån i denne prisklassen.

Hvert månedlige avdrag vil ligge på 5 333 kr for lånesummen på 320 000 kr, og første måneden vil renta ligge på omtrent 1 866 kr. Deretter vil renta synke litt for hver måned som går, for på neste avdrag har man jo i realiteten 5 000 kr mindre å betale renter for. Avdragene er derimot like hele perioden. Et helt år med 7 % effektiv rente fører til at man betaler omtrent 20 000 kr i renter det første året, men denne vil synke for hvert avdrag ettersom man skylder banken mindre penger.

Det er med andre ord veldig dyrt å ha billån, og i de aller fleste tilfeller vil det lønne seg å spare litt ekstra penger før man kjøper bil. Så selv om det er mulig å låne 320 000 kr til bil er det definitivt ikke noe man bør gjøre med mindre man er klar for å betale nesten 20 000 kr i rente det første året.

Slik får du billigere billån

Det er selvsagt noen grep man kan gjøre for å få billigere billån, og det viktigste er å ha så høy egenkapital som mulig. De fleste banker som tilbyr billån gir gradvis lavere rente jo høyere egenandel man har, og som oftest må man ha mellom 20 – 35 % egenkapital for å få den beste renta på billånet.

Høyere egenkapital gir deg også et mye billigere lån på andre måter, for man slipper unna med mye lavere avdrag og renteutgifter med høyere egenkapital. Hvis vi tar eksempelet ovenfor og sier at vi har 50 % egenkapital istedenfor 20 % som i eksempelet vil vi kun trenge å låne 200 000 kr istedenfor 320 000 kr. Selv med samme rente på 7 % trenger man kun å betale 3 333 kr istedenfor 5 333 kr i månedlige avdrag, samtidig som summen du må ut med for selve renta det første året ligger på rundt 12 000 kr istedenfor 20 000 kr.

Bil er dyrt!

Bil i seg selv er ofte er stort tapsprosjekt, selv om man ikke tar billånet i betraktning. Ikke bare må man betale for drivstoff, det er også utgifter til bomstasjoner, veiavgift, forsikring, EU-kontroll, og vedlikehold som man må ta hensyn til.